Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FLATEVATTNET, 1351 Budgetår: 1993
Startdatum: 1993-04-06 Stoppdatum 1993-04-06
Mängd (ton): 4,40 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: