Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FLATEVATTNET, 1351 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-12-21 Stoppdatum 1999-12-21
Mängd (ton): 3,20 Kostnad totalt: 2722
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: