Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FLATEVATTNET, 1351 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-10-19 Stoppdatum 2001-10-19
Mängd (ton): 2,80 Kostnad totalt: 2463
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: