Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FLATEVATTNET, 1351 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-09-24 Stoppdatum 2002-09-24
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 2914
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: