Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FLATEVATTNET, 1351 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-09-09 Stoppdatum 2003-09-09
Mängd (ton): 3,30 Kostnad totalt: 3303
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: