Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÄRLANDA TJÄRN, 1357 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-10-08 Stoppdatum 2010-10-08
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt: 1558
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: