Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA BJÖRKETJÄRN, 1358 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-10-09 Stoppdatum 2009-10-09
Mängd (ton): 1,94 Kostnad totalt: 2964
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: