Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KLARAVATTNET, 1361 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-09-30 Stoppdatum 2009-09-30
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt: 1482
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: