Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kallasjön, 098061 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-08-29 Stoppdatum 2004-08-29
Mängd (ton): 4,01 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,7
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: