Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÖGSJÖN, 1370 Budgetår: 1996
Startdatum: 1996-04-17 Stoppdatum 1996-04-17
Mängd (ton): 21,10 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: