Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÖGSJÖN, 1370 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-10-15 Stoppdatum 2001-10-17
Mängd (ton): 20,60 Kostnad totalt: 18123
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: