Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÖGSJÖN, 1370 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-09-25 Stoppdatum 2002-09-25
Mängd (ton): 19,90 Kostnad totalt: 18927
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: