Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÖGSJÖN, 1370 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-09-09 Stoppdatum 2003-09-09
Mängd (ton): 10,92 Kostnad totalt: 10931
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: