Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÖGSJÖN, 1370 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-12-03 Stoppdatum 2004-12-03
Mängd (ton): 10,87 Kostnad totalt: 10952
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,1
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: