Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÖGSJÖN, 1370 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-09-19 Stoppdatum 2005-09-19
Mängd (ton): 11,12 Kostnad totalt: 12821
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,9
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: