Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÖGSJÖN, 1370 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-09-16 Stoppdatum 2006-09-16
Mängd (ton): 11,04 Kostnad totalt: 13204
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: