Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÖGSJÖN, 1370 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-12-13 Stoppdatum 2007-12-13
Mängd (ton): 11,35 Kostnad totalt: 14222
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: