Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÖGSJÖN, 1370 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-10-06 Stoppdatum 2009-10-06
Mängd (ton): 11,04 Kostnad totalt: 16898
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: