Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÖGSJÖN, 1370 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-12-19 Stoppdatum 1999-12-19
Mängd (ton): 19,20 Kostnad totalt: 16329
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: