Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÖGSJÖN, 1370 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-11-25 Stoppdatum 2000-11-25
Mängd (ton): 20,70 Kostnad totalt: 17820
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: