Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLA KROKSJÖN, 1372 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-12-20 Stoppdatum 1999-12-20
Mängd (ton): 8,50 Kostnad totalt: 7229
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: