Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLA KROKSJÖN, 1372 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-10-19 Stoppdatum 2001-10-19
Mängd (ton): 7,30 Kostnad totalt: 6422
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: