Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLA KROKSJÖN, 1372 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-09-26 Stoppdatum 2002-09-26
Mängd (ton): 4,00 Kostnad totalt: 3804
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: