Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLA KROKSJÖN, 1372 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-09-10 Stoppdatum 2003-09-10
Mängd (ton): 5,70 Kostnad totalt: 5706
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: