Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLA KROKSJÖN, 1372 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-11-08 Stoppdatum 2004-11-08
Mängd (ton): 6,06 Kostnad totalt: 6105
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,1
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: