Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLA KROKSJÖN, 1372 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-09-22 Stoppdatum 2005-09-22
Mängd (ton): 5,75 Kostnad totalt: 6630
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,9
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: