Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGEVATTEN, 1373 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-10-08 Stoppdatum 2010-10-08
Mängd (ton): 8,03 Kostnad totalt: 12935
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: