Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SOLLUMS LÅNG, 1384 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-06-08 Stoppdatum 2009-06-08
Mängd (ton): 12,00 Kostnad totalt: 8135
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: