Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SOLLUMS LÅNG, 1384 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-05-17 Stoppdatum 2010-05-17
Mängd (ton): 12,40 Kostnad totalt: 9182
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: