Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT051006, 06VAT051006 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-11-04 Stoppdatum 2004-11-04
Mängd (ton): 32,80 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: