Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SVALSJÖN, 1386 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-09-24 Stoppdatum 2010-09-24
Mängd (ton): 5,17 Kostnad totalt: 5564
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: