Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SVARTETJÄRN, 1390 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-08-19 Stoppdatum 2001-08-19
Mängd (ton): 3,98 Kostnad totalt: 2975
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: