Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SVARTETJÄRN, 1390 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-26 Stoppdatum 2003-08-26
Mängd (ton): 1,04 Kostnad totalt: 836
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: