Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SVARTETJÄRN, 1390 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-09-08 Stoppdatum 2006-09-08
Mängd (ton): 2,99 Kostnad totalt: 2823
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,9
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: