Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SVARTETJÄRN, 1390 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-09-10 Stoppdatum 2007-09-10
Mängd (ton): 2,96 Kostnad totalt: 2883
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,2
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: