Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLE LÅNG, 1391 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-09-17 Stoppdatum 2006-09-17
Mängd (ton): 0,50 Kostnad totalt: 475
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: