Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLE LÅNG, 1391 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-05-15 Stoppdatum 2008-05-15
Mängd (ton): 0,50 Kostnad totalt: 538
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: