Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLE LÅNG, 1391 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-09-13 Stoppdatum 2009-09-13
Mängd (ton): 0,51 Kostnad totalt: 546
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: