Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLE LÅNG, 1391 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-04-15 Stoppdatum 2000-04-15
Mängd (ton): 1,50 Kostnad totalt: 1627
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: