Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLE LÅNG, 1391 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-04-21 Stoppdatum 2001-04-21
Mängd (ton): 0,80 Kostnad totalt: 822
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: