Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLE LÅNG, 1391 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-09-14 Stoppdatum 2003-09-14
Mängd (ton): 0,50 Kostnad totalt: 426
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: