Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLE LÅNG, 1391 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-08-28 Stoppdatum 2004-08-28
Mängd (ton): 0,50 Kostnad totalt: 413
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: