Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLE LÅNG, 1391 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-09-13 Stoppdatum 2005-09-13
Mängd (ton): 0,50 Kostnad totalt: 453
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: