Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: NYELLERUDSTJÄRN, 1392 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-07-17 Stoppdatum 2003-07-17
Mängd (ton): 4,90 Kostnad totalt: 4123
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: