Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: NYELLERUDSTJÄRN, 1392 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-07-13 Stoppdatum 2006-07-13
Mängd (ton): 0,96 Kostnad totalt: 628
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: