Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGÅSSJÖN, 1393 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-09-15 Stoppdatum 2002-09-15
Mängd (ton): 0,95 Kostnad totalt: 718
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: