Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖREVATTNET, 1400 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-08-04 Stoppdatum 2004-08-04
Mängd (ton): 17,08 Kostnad totalt: 11802
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: