Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖREVATTNET, 1400 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-07-22 Stoppdatum 2006-07-22
Mängd (ton): 16,99 Kostnad totalt: 16531
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: