Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖREVATTNET, 1400 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-08-07 Stoppdatum 2009-08-07
Mängd (ton): 16,96 Kostnad totalt: 20690
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: