Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖREVATTNET, 1400 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-08-12 Stoppdatum 2010-08-12
Mängd (ton): 17,04 Kostnad totalt: 21347
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: